Honorarium

Rozumiemy jak ważne dla klienta jest optymalizowanie  kosztów działań prawnych i dlatego proponując właściwe rozwiązanie z szczególną uwagą analizujemy wszelkie kwestie ekonomiczne danej sprawy. Na pierwszym miejscu stawiamy ugodowe formy rozwiązań.

 

Honorarium jest uzgadniane z Klientem w umowie określającej warunki zlecenia. Wychodząc naprzeciw różnorodnym życzeniom Klientów Kancelaria proponuje w pełni elastyczny, dostosowany indywidualnie do potrzeb danego Klienta system rozliczeń, a mianowicie:

- rozliczenie według ustalonego ryczałtu związanego ze stałą obsługą Klienta,

- rozliczenie według stawki godzinowej związanej ze stałą obsługą Klienta,

- rozliczenie według stawki godzinowej dla Klientów indywidualnych,

- rozliczenie według indywidualnie ustalonej dla danej sprawy stawki,

- inne ustalane indywidualnie według propozycji Klienta.

 

 

Podstawą ustalania wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1800).

 

Przykładowe stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych przy wartości przedmiotu sprawy wynoszą:

1) do 500 zł – 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;