Oferta

Kancelaria Adwokacja adwokat Danuty Wawrowskiej zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej  i samorządowej jak równiez w postępowaniu mediacyjnymw następujących sprawach:

 

 

- rodzinnych (rozwody, alimenty, sprawy z zakresu opieki i kurateli)

- cywilnych (spadki, zobowiązania)

- własności lokali (wspólnoty mieszkaniowe)

- gospodarczych

- prawa budowlanego

- prawa własności intelektualnej

 

 

 

Reprezentacja interesów klienta wiąże się z działalnością Kancelarii we wszystkich stadiach procesu do uzyskania prawomocnego wyroku. Podstawą reprezentacji klienta jest udzielenie przez niego pełnomocnictwa w konkretnej sprawie oraz odbycie konsultacji.

 

 

Kancelaria Adwokacja adwokat Danuty Wawrowskiej zapewnia prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych , w tym:

 

- przygotowywanie projektów umów oraz pomoc w negocjowaniu i konsultowaniu kontraktów handlowych spółek cywilnoprawne związane z działalnością spółekprawa handlowego

- umowy związane z obrotem handlowym

- szeroko rozumiane umowy cywilnoprawne

- umowy o pracę

- kontrakty menadżerskie

- umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej

- regulaminy pracy i wynagradzania

- uzyskiwanie decyzji, koncesji i zezwoleń wydawanych przez organy administracji publicznej